Kontakt

 

Kontaktuppgifter, Karis

Centralgatan 46, 10300 Karis
Tfn 019 232 423
GSM 050 566 0617
E-post: förnamn@salongwellness.fi

Öppethållningstider

Måndag–torsdag 9–17
Fredag 9–16
Lördag 9–13
Övriga tider enligt överrenskommelse.

 
 

Kontaktuppgifter, Svartå

Askersvägen 44, 10360 Svartå
GSM 040 131 4124
E-post: förnamn@salongwellness.fi

Öppethållningstider

Fre 29.6 | Fre 6.7 | Fre 13.7 | Ti 17.7 | Fre 27.7 | Ti 31.7 | Fre 10.8 | Fre 17.8 | Ti 21.8 | Fre 31.8 | kl. 9–17
Övriga tider enligt överrenskommelse.

Patientombudsman: Pamela Fredenberg, 040 589 6365