Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Centralgatan 46, 10300 Karis
Tfn 019 232 423
GSM 050 566 0617
E-post: förnamn@salongwellness.fi

Öppethållningstider

Måndag–torsdag 9–17
Fredag 9–16
Lördag 9–13

Övriga tider enligt överrenskommelse.